نجات اکثریت از دیدگاه استاد مطهری
31 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » مهر 1383 - شماره 34 (22 صفحه - از 96 تا 117)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از دیدگاه عقل، قرآن و روایات، بیشتر مردم اهل سعادت و نجاتند؛ زیرا سعادت دایر مدار اطاعت، به شرط عناد نورزیدن است. اکثریت بر دستورهای آیین خود یا از حکم فطرت انسانی خویش در حوزه اخلاق، پیروی می‌کنند، اینان به طور مستقیم یا غیرمستقیم و پس از پاک شدن‌شان در قیامت رهسپار بهشت می‌شوند و از نعمتهای الهی بهره‌مند خواهند شد. در قیامت کسی که معذور باشد، نمی‌سوزد و اگر معذور نباشد، به اندازه سلب معذوریتش، عذاب خواهد شد. تنها کافران عنود، لجوج و جهول به دوزخ می‌روند که اینان اندکند. هدایت، نجات و سعادت، مراتب طولی و شدت و ضعف دارند. بیشتر مردم از درجه پایین و متوسط آنها بهره‌مندند و تنها اندکی از انسانها به مراتب بالا می‌رسند؛ چنان که اندکی نیز از این کثرت طولی، بی‌بهره‌اند. اگر چه اصولی که در این مقاله از دیدگاه متفکر شهید مطهری مورد بحث قرار می‌گیرد، چه بسا در قالب یک اصل قابل جمع و توصیف باشد؛ ولی نگارنده با رویکرد تشریح به مباحث استاد می‌نگرد. از این رو، موضوع را در 9 اصل اثبات می‌کند که عبارتند از: 1ـ اصل پیوند میان خدا و انسان؛ 2ـ اصل هدایت عامه؛ 3ـ اصل رحمت گسترده؛ 4ـ اصل سلامت؛ 5ـ اصل علاقه به عدل، احسان و انفاق؛ 6ـ اصل تطهیر و مغفرت عام؛ 7ـ اصل شفاعت؛ 8ـ اصل تسلیم در برابر حقیقت؛ 9ـ اصل عذر (قصور).
آدرس اینترنتی