وظایف مسؤلان در جهاد اقتصادی
31 بازدید
محل نشر: نشریه دانشکده مدیریت استراتژیک
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی